Kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji dzieci, młodzieży, dorosłych

Jak zazwyczaj wygląda pierwsza wizyta u logopedy rodziców z dzieckiem? Czyli jak przygotować malca do nowej sytuacji.

Przed pierwszą wizytą u logopedy wskazane jest opowiedzieć dziecku kim jest logopeda. Warto zaznaczyć, że jest to sympatyczna Pani, która sprawdzać będzie "Twoją buźkę i robić z Tobą zabawne minki". Należy pozytywnie nastawić dziecko – kiedy będzie ono czuło się bezpiecznie i komfortowo, wynik badania będzie bardziej wiarygodny. Kiedy w gabinecie pojawia się mały pacjent, w trosce o jego komfort, dostosowujemy miejsce pracy do potrzeb maluszka – jest kolorowo, są dziecięce mebelki, ćwiczenia logopedyczne staramy się wykonywać na wesoło, w otoczeniu zabawek i ulubionych bohaterów bajek. Ocena logopedyczna rozpoczyna się z wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka i dotyczy przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju mowy dziecka do momentu naszego pierwszego spotkania. Wtedy także zagłębiamy się w specjalistyczne badania lekarskie – jeśli oczywiście takie były wcześniej robione – oraz z opinią foniatry, ortopedy, laryngologa, nauczyciela prowadzącego dziecko. W trakcie badania dziecka oceniania jest konieczność konsultacji z innym specjalistą niż logopeda. Warto przypomnieć sobie czy w otoczeniu dziecko, ktoś nie ma takiego samego lub podobnego problemu jak nasz mały pacjent. Rodzice mogą być pytani o skłonność do infekcji (gł. zapalenia górnych dróg oddechowych, nawracająca angina i inne), sposób oddychania dziecka, przyjmowane leki, objawy i choroby współistnijące, czy sposób karmienia dziecka (od urodzenia). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie artykulacji, czyli tego, które głoski dziecko wymawia poprawnie, a z którymi ma problem. Najczęściej logopeda używa do tego kolorowych obrazków, atrakcyjnych dla dziecka i zachęcających do współpracy. Podczas wizyty diagnostycznej ocenia się także budowę i sprawność narządu mowy. Język, podniebienie, wędzidełko, zgryz, wargi – wszystko to ma swój udział w prawidłowym wymawianiu głosek, dlatego tak ważna jest ocena aparatu artykulacyjnego. Logopeda sprawdzi także słuch fonematyczny dziecka. Fonematyczny czyli taki, który pozwala nam prawidłowo rozróżniać dźwięki i przekładać mowę na znaczenia. Przykładowym testem może być wypowiedzenie przez badającego dwóch podobnie brzmiących słów np. bułka i półka, tak, żeby dziecko nie widziało ruchu ust – sprawdza w ten sposób czy dziecko rozumie ze słuchu. W trakcie całego badania logopeda obserwuje swobodne, samodzielne wypowiadanie się, które świadczy o rozwoju słownika dziecka. Wizyta diagnostyczna kończy się przedstawieniem rodzicom wniosków z przeprowadzonego badania. Logopeda informuje o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy i proponuje ewentualną terapię. Jeśli wada jest niewielka i możliwa do skorygowania w środowisku domowym, logopeda przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. W naszej Poradni możliwe jest także wystawienie pisemnej opinii po badaniu – zazwyczaj jest ona gotowa do odebrania kilka dni po wizycie.

  • Diagnoza logopedyczna obejmuje:
  • wywiad z pacjentem, rodzicami dziecka
  • badanie sprawności narządów artykulacyjnych
  • badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnych
  • sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy)
  • orientacyjne badanie słuchu
  • badanie lateralizacji (określenie dominującej strony ciała)
  • badanie słuchu fonematycznego
  • przekazanie wskazówek do pracy w domu

Diagnoza logopedyczna małego dziecka (1-3 r.ż) jest pogłębiona o niezbędne elementy, w tym: badanie odruchów niemowlęcych, reakcje akustyczne, wrażliwość na dotyk i inne.

Diagnoza logopedyczna dorosłej osoby z afazja wykonywana jest z pomocą AFA SKALI oraz prywatnych narzędzi, umożliwiwających mi ocenę głębokości uszkodzenia mózgu oraz pomagające w trafności typu afazji i zaprogramowaniu skutecznej terapii logopedycznej.